Ettevõtte struktuur

Rahvusvaheline kaubamärk, mille all tegutsevad erinevates maades otsemüügi ettevõtted

NL Baltikum (OÜ »NL Continent Baltic«)

on juhtiv kompanii Baltimaades

Kaubamärkide turundus

Toote loomine alates ideest kuni lõpliku valmimiseni koostöös tootjaga, oma brändide edendamine


Logistika

Toodangu tarnimine kogu NL kohaloleku alale, jaekaubanduskaupluste täitmine kaubavalikuga


Võrgu kindlustamine

Juriidiliste ja finantsteenuste abil


Infotugi

Tarbijatele ja ärijuhtidele, toodete kasutuskogemuse süstematiseerimine


Levitamine
Toodete müügi organiseerimine ärijuhtide võrgu kaudu otsemüügi põhimõttel

Rahvusvaheline ärijuhtide —

partnerluses kompaniiga oma äri ehitavate ettevõtjate võrk

Kauba toimetamine

Vahetult klientidele, püsivate klienditurgude loomine


Juurde haaramine

Uute partnerite juurde haaramine, NL ärimudeli edendamine, efektiivse äritegevuse oskuse edasiandmine


Geograafia laienemine
NL ärijuhid ehitavad alaliselt töötavaid organisatsioone erinevates linnades ja riikides, loovad uusi kompanii kohalolekupunkte