VEEBIPOE WWW.NLSTAR.COM KASUTUSTINGIMUSED

Teave www.nlstar.com veebipoe kohta

Kasutatud mõisted

Taganemise vorm – kehtestatud tüüpvorm, mille täitmise järel on võimalik kasutada lepingust taganemise õigust. Vorm on avaldatud siin.

Ostukorv (Minu ostukorv) – Ostja poolt veebipoest www.nlstar.com valitud, kuid veel tasumata kaubad. 

Kuller – Müüja valitud äripartner, kes toimetab Ostja poolt tasutud kaubad Müüja nimel kohale.

SIA NL Continent Balticu KONFIDENTSIAALSUSEESKIRJAD ja küpsiste kasutamine – avaldatud siin

Käibemaks – käibemaks, mida antud perioodil Kaupade hinnale kohaldatakse; käibemaksu määr on sätestatud Läti Vabariigi normatiivaktidega.

Registreeritud ostja – Ostja, kes on täitnud veebipoes www.nlstar.com avaldatud registreerimislehe ja saatnud selle ära.

Registreerimata ostja – anonüümne Ostja, kes ei ole täitnud ega saatnud veebipoes www.nlstar.com avaldatud registreerimislehte ära.

 

Tellimuse vormistamine

Veebipoes www.nlstar.com on õigus teha oste kõikidel isikutel – nii Registreeritud kui Registreerimata ostjatel (füüsilistel või juriidilistel isikutel).

Veebipoest www.nlstar.com  saab osta selle tööajal.

Veebipõhine tellimuse vormistamise kord:

 1. Valige Teid huvitav kaup, tutvuge selle kirjeldusega ning kui see kaup Teile meeldib, vajutage nuppu „Ostma“;
 2. Valitud kaup satub „ostukorvi“. Teil on järgmised võimalused: muuta kogust, eemaldada „ostukorvist“ ekslikult valitud kaup.
 3. Tagasi kaupu valima. Sisenege uuesti kataloogi, ostukorvis asuv tellimus salvestatakse;
 4. Valitud kauba tellimine. Vajutage „Tellimuse vormistamine“;
 5. Teil tuleb registreeruda. Vajutage „Registreerimine“. Pärast registreerimisvormi täitmist (tärniga * tähistatud väljade täitmine on kohustuslik) vajutage „Jätkamine“ või kui Teil on õigus osta kaupa ilma registreerimata, tuleb registreerimisvorm siiski täita;
 6. Valige makseviis. Pärast valimist vajutage „Jätkamine“;
 7. Tellimuse ülevaade ja kinnitamine. Teile kuvatakse tellimuse üldandmeid: kauba nime, kogust, hinda. Real „Tasumisele kuulub“ on märgitud tellimuse lõpphind. Teil on võimalik tellimuses järgmised muudatused teha: lisada tellimusse kaupu, sisenedes uuesti kataloogi; muuta kohaletoimetamise aadressi või makseviisi, vajutades vastaval väljal „Muutmine“.
 8. Pärast tellimuse kontrollimist vajutage „Maksma“.
 9. Pärast makse sooritamist saadetakse registreerimisel esitatud elektronposti aadressile tellimuse kinnitus.
 10. Kui olete Registreeritud kasutaja. Tellimuse vormistamiseks peate sisse logima. Järgige ülalpool esitatud juhiseid.


Üldised tingimused

Käesolevates Kasutustingimustes kirjeldatakse veebipoe omadusi, mida saate seda külastades kasutada.

Veebipoe www.nlstar.com külastamisel või kasutamisel kinnitate, et olete tutvunud käesolevate veebipoe www.nlstar.com kasutustingimustega (edaspidi tekstis – Tingimused) ja nendega nõustunud. 

Käesolevate tingimuste tähenduses on Müüja:

 

SIA NL Continent Baltic

reg. nr. 40103781398

KMKR number LV40103781398

Registreeritud aadress: Kurzemes prospekts 3G, Riia,

LV-1067

Praegune aadress: Kurzemes prospekts 3G, Riia, LV-1067

Pank: AS BlueOrange Bank

SWIFT-kood: CBBRLV22

Konto number: LV46 CBBR 1123 4796 0001 0

 

Ostja on omakorda füüsiline või juriidiline isik, kes veebipoes www.nlstar.com pakutavaid kaupu ja/või teenuseid ostab.

Käesolevate veebipoe www.nlstar.com Kasutustingimuste lahutamatu ja oluline osa on KONFIDENTSIAALSUSEESKIRJAD

Soovitame käesolevate Kasutustingimuste koopia välja trükkida või alla laadida ning hoida see edaspidiseks kasutamiseks alles. See dokument on juriidiliselt siduv leping Teie kui veebipoe  www.nlstar.com külastaja ja SIA NL Continent Balticu kui veebipoe www.nlstar.com haldaja vahel.

Veebilehe www.nlstar.com külastamisel või seal pakutavat kaupa või teenuseid puudutava teabe kasutamisel nõustute isiklikult või isiku nimel, keda esindate, nende tingimustega. Kui Te ei nõustu nende tingimustega, palume veebilehte www.nlstar.com mitte külastada ega kasutada ning ka lehel pakutavaid teenuseid ja sellel leiduvat teavet mitte kasutada.

SIA NL Continent Balticul on õigus veebilehe www.nlstar.com sisu ja kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta.

Käesolevate Kasutustingimuste kinnitamisel nõustute ja garanteerite, et olete siinsete Kasutustingimustega ja teiste kohaldatavate tingimustega (kui selliseid on) tutvunud ning kohustute veebipoe www.nlstar.com külastamisel neid tingimusi järgima.

Käesolevad tüüptingimused kehtivad tellimuste kohta, mis on tehtud veebipoes www.nlstar.com (edaspidi VEEBIPOOD) läti, inglise, leedu, eesti ja soome keeles tellimuse vormistanud isiku (edaspidi OSTJA) ja SIA NL Continent Baltic (edaspidi MÜÜJA) vahel. Käesolevad lepingutingimused kehtivad alates 16.10.2019.

 

Kaugleping

 1. Kaugleping (20.05.14 sõlmitud MK 255) – see on OSTJA ja MÜÜJA vahel sõlmitud leping, mis põhineb müüja tehtud pakkumisel, mis on esitatud adresseeritud või adresseerimata trükitud või tüüpkirja, kataloogi, telefoni, faksi, interneti, elektronposti või  muude teabesaatmis- ja edastusvahendite abil. (Tarbijakaitseseaduse 1. ptk., punktid 3, 4, 5.)
 2. Kaugleping loetakse jõustunuks alates hetkest, mil OSTJA tellimuse esitab: Ostja saab kaupu tellida veebilehel www.nlstar.com, valides ühe järgmistest võimalustest: interneti kaudu, registreerides veebilehel www.nlstar.com (sisestades oma kasutajanime ja salasõna); interneti kaudu ilma registreerimata veebilehel www.nlstar.com; ning kui on MÜÜJALT tellimuse kohta kinnituse saanud. Tellimus ja tellimuse kinnitus loetakse kättesaaduks, kui need on kättesaadavad osapooltele, kellele need on adresseeritud.
 3. Ostja õigused: Ostjal on õigus osta veebilehelt www.nlstar.com kaupu / teenuseid käesolevates Tingimustes sätestatud korras.

Ostjal on õigus tellimusest, vahetusest, tagastusest loobuda käesolevates Tingimustes sätestatud korras.

Ostjal on muud õigused, mis on sätestatud käesolevates tingimustes, teabe konfidentsiaalsuseeskirjades ja Läti Vabariigi õigusaktides.

 1. Ostja kohustused: Ostja on veebilehe www.nlstar.com kasutamisel kohustatud järgima käesolevaid Tingimusi, teabe konfidentsiaalsuseeskirju, muid tingimusi, mis on veebilehel www.nlstar.com selgelt esitatud, samuti mitte rikkuma Läti Vabariigi õigusakte.
 2. Müüja õigused: Müüjal on õigus ilma Ostjat eelnevalt teavitamata tühistada tema tellimus, kui Ostja pole käesolevates tingimustes sätestatud makseviisi valimise järel 2 (2) tööpäeva jooksul kauba eest makset teostanud / on saanud makse töötlemisel keelduva otsuse. Müüjal on õigus omal äranägemisel ilma Ostjalt eraldi nõusolekut küsimata jagada tema poolt ostmiseks valitud kaupad eraldi tellimusteks, kui Ostja pole enne tellimuse kinnitamist avaldanud soovi saada ostukorvis asuvad kaubad kätte ühe ühise tellimusena. Sellise jagamise puhul jaotatakse konkreetse tellimusega kaasnevate lisateenuste hind (näit. kohaletoimetamine jne.) eraldi tellimustele ning arvutatakse iga tellimuse kohta eraldi, seega võib see konkreetse kauba kirjelduses esitatud teenuste hinnast erineda. Ostjal on muud õigused, mis on sätestatud käesolevates Tingimustes ja Läti Vabariigi õigusaktides.
 3. Müüja kohustused: Müüja on kohustatud täitma Ostja tellimused käesolevates tingimustes sätestatud korras.

 

Veebipoest ostetud kaupade ostudokumendid 

Tellitud kaup toimetatakse ostja esitatud aadressile või vastuvõtupunkti, ostu kinnitavaks dokumendiks on arve, mis pannakse OSTJA soovil kirjalikult koostatuna koos tellimusega karpi, MÜÜJA võib arve saata ka konkreetse kauba tellimuses märgitud elektronposti aadressile.

Asjaolu, et Ostja on kauba kätte saanud, kinnitab:

Tellitud kauba vastuvõtmine tavalise kohaletoimetamise kaudu või kui on valitud kauba kättesaamine vastuvõtupunktis, siis allkirja vastu kulleri / tellimuse väljastanud isiku elektronterminalis.

Tellitud kauba vastuvõtmisel pakiautomaatides tuleb tellimuse kättesaamiseks sisestada kood.

Kui tellimus on ühel eespool kirjeldatud meetodil kinnitatud, siis ei võeta enam vastu nõudeid tellimuse kohaletoimetamata jätmise kohta.

 

Kaupade hinnad, maksmise kord

Kõik VEEBIPOES müüdavate kaupade hinnad on esitatud eurodes, arvestades kehtivate normatiivaktidega ette nähtud käibemaksu. Kauba hind ei sisalda OSTJALE kauba kohaletoimetamise hinda.

Kaubad müüakse Ostjale  kauba ostmise ajal kehtinud hindadega.

SIA NL Continent Balticul on õigus Kaupade hindu ilma ette teatamata muuta.

Maksta on võimalik järgmiselt:

Pangakaardiga

Pangaülekandega

Täpsemat teavet lugege siit

 

Kaupade kohaletoimetamine

Kaubad toimetatakse kohale Ostja märgitud aadressile või lähimasse vastuvõtupunkti (olenevalt Kulleri kehtestatud tingimustest) Läti, Leedu, Eesti, Soome territooriumil.

Kaupade kohaletoimetamine toimub ainult tööpäevadel.

Ostjale kohaldatavaid kohaletoimetamise tingimusi on kirjeldatud siin

 

Taganemisõigus ja kauba tagastamiskord

Vastavalt Läti Vabariigi tarbijakaitseseadusele on OSTJAL õigus kaugleping 14 kalendripäeva jooksul lõpetada ja saadud kaup tagastada.

OSTJA vastutab tagastamisõiguse kehtivusaja jooksul kauba ohutuse ja kvaliteedi eest.

Kauba tagastamisel tuleb esitada ostu kinnitav dokument. OSTJA võib kauba tagastada vastavalt kauglepingu tingimustele 14 kalendripäeva jooksul. Kui OSTJA soovib tagastada kauba, mis ei vasta kauglepingu tingimustele, peab OSTJA täitma taganemise vormi ja saatma tagastatava kauba täiskomplektsuses tagasi. Taganemisõiguse kasutamise tingimusi on täpsemalt kirjeldatud  siin  ja need on käesolevate tingimuste kahutamatu osa.  

OSTJA annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud veebilehe www.nlstar.com konfidentsiaalsuseeskirjadega, kohaletoimetamise tingimustega, tagamis- ja tagastamisõigusega, maksetingimustega, kasutustingimustega.