Yrityksen rakenne

NL International — on kansainvälinen tavaramerkki, jonka nimen alla eri maissa suoritetaan suoramyynnin liiketoimintaa

NL Baltian maat (SIA »NL Continent Baltiс«)

Baltian ja pohjoismaiden toimintaa johtava yhtiö

Tavaramerkkien markkinointi

Tuotteen kehitys ideasta loppukäyttöön yhdessä valmistajan kanssa, omien tavaramerkkien edistäminen


Logistiikka

Tuotteiden toimitus kaikkialle NL:n toiminta-alueille, valikoiman lisäys kivijalkamyymälöissä


Verkoston tukeminen

Juridisilla- ja rahoituspalveluilla


Informatiivinen tuki

Käyttäjiä ja managereita, käytön kokemuksen systematisointi


Jakelu
Tuotteiden jakelun järjestely suoramyynnin periaatteella managereiden avulla

Kansainvälinen verkosto managereita —

yrittäjiä, jotka rakentavat omaa liiketoimintaa kumppanuudessa yrityksen kanssa

Edistäminen

Tuotteiden myynti suoraan loppuasiakkaalle, vankan asiakaskunnan rakentaminen


Kiinnostus

Uusien managerien kutsuminen, NL-liiketoiminnan edistäminen, tehokkaan liiketoiminnan osaamisten välittäminen


Maantieteellinen laajentuminen
NL:n managerit jatkuvasti luovat toimivia organisaatioita eri maissa ja kaupungeissa luoden samalla uusia liiketoiminta-alueita