LUOTTAMUSELLISUUSPOLITIIKKA- JA COOKIES-TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ RAJAVASTUUYHTIÖ NL CONTINENT BALTIC

Luottamuksellisuuspolitiikan tavoite on asiakkaille MYYJÄN tietojen esittämistä: 

 • Luottamuksellisuuspolitiikan soveltamisalasta
 • Sen tavoitteista, volyymista, suojasta ja luovutuksesta, säilytysajasta ja henkilötietojen käsittelystä.
 • Tietojen subjektin oikeuksista tietojen saamishetkellä ja asiakkaan tietoja käsiteltäessä.
 • Kuinka käytämme cookie-tiedostoja
 • Kuinka voi ottaa meihin yhteyttä
 • Käytettävät termit

Henkilötietojen käsittelyn administraattori  ООО "NL Continent Baltic", rekisterinumero 40103781398,  juridinen osoite: Riika, Kurzemes prospekts 3G, LV-1067. Tai valtuutettu henkilöeli henkilö, joka järjestelmän ja henkilötietojen haltijan toimesta käsittelee henkilötietoja.

Luottamuksellisuuspolitiikan soveltamisala

YLEISTÄ: Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja (kirjallisia, audio-, video-, sähköistä, biometrisiä tietoja, jotka suoraan tai välillisesti liitettyyn tunnistettuun tai tunnistettavaan fyysiseen henkilöön (tietojen subjektiin), esim. etunimi, sukunimi, henkilötunnus, tiedot syntymästä, puh. nro, postiosoite tai sähköposti, valokuva, yksi tai fyysiselle henkilölle ominaisuudet taloudelliset tekijät, sekä muut tiedot, jotka mahdollistavat fyysisen henkilön tunnistamisen.

Henkilötietojen subjektina on mikä tahansa fyysinen henkilö, joka

 • On rekisteröitynyt MYYJÄN kotisivulle tai;
 • Pyytänyt MYYJÄLTÄ tietoja tavaroista, jotka tarjotaan myytäväksi MYYJÄN kotisivulla tai MYYJÄ tarjoaa palveluja tai
 • Käyttää tai on käyttänyt aikaisemmin MYYJÄN tarjoamia palveluja, tai;
 • Antoi suostumuksensa kaupallisten viestien saamiseen MYYJÄLTÄ, mm. uutisista, kampanjoista, tilauksista, alennuksista, tilauksista, kilpailuista, lottopeleistä tai voitoista, sekä ostotottumusten seurantaan (maun mukaan), saadakseen henkilökohtaiset tarjoukset, tai;
 • Ilmaissut suostumuksensa lojaalisuus (asiakas-) ohjelmiin osallistumiseen (jäljempänä asiakas).

MYYJÄ suorittaa henkilötietojen käsittelyn fyysisten henkilöiden Tietosuojan yleissäännöstön mukaisesti ja näiden tietojen vapaasta käsittelystä (General Data Protection Regulation tai GDPR), joka astui voimaan 25.toukokuuta 2018. Säännöstössä määritellään fyysisten henkilöiden eli tietojen subjektien henkilötietojen (mm. Saaminen, käyttö, säilytys ja hävitys) ja fyysisten henkilöiden oikeuksien käsittelyperiaatteet, eli on mahdollisuus valvoa tietojen käytön.

Luottamuksellisuuspolitiikka kuuluu tietojen käsittelyyn riippumatta siitä, missä muodossa ja/tai ympäristössä OSTAJA on esittänyt henkilötiedot (OOO NL Continent Balticin sivustolla, mobiilisovelluksissa, itsepalveluportaalissa, paperilla tai puhelimella), ja missä yrityksen järjestelmässä tai paperiformaatissa ne käsitellään.

Tietojen käsittelyn erikoistapojen suhteen (esim. Cookies-tiedostojen käsittely jne.), ympäristölle ja tavoitteille voidaan säätää ylimääräiset erikoisehdot, mistä OSTAJA ilmoittaa hetkellä, jolloin hän antaa vastaavat tiedot Rajavastuuyhtiö NL Continent Balticille. 

 

Tavoitteista, volyymista, suojasta ja luovutuksesta, säilytysajasta ja henkilötietojen käsittelystä.

Tavoite

MYYJÄ käsittelee ostajia koskevia tietoja yhdessä tai muutamissa alla mainituissa tavoitteissa:

 • Rekisteröidä sinut OSTAJAKSI;
 • Luoda profiilisi ja antaa mahdollisuus päästä nettiin ja edistää sen toimintaa;
 • Tavaroiden toimittamiseksi ja palvelujen pitämiseksi (sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi);
 • Takuuvelvoitteiden täyttämiseksi
 • Tavaroiden ja palvelujen parantamiseksi, uusien tavaroiden ja palvelujen kehittämiseksi;
 • Palvelun käytön edistämiseksi, sekä mainonnan ja palvelujen levittämiseksi;
 • Asiakkaiden palvelemiseksi;
 • vastalauseiden ja ilmoitusten käsittelemiseksi ja katsomiseksi;
 • Pidättämiseksi lojaalisuuden nostamiseksi, asiakkaiden tyytyväisyyden mittaamiseksi;
 • Laskelmien valvomiseksi;
 • Sivustojen ja mobiilisovellusten toiminnan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi;
 • Kaupallisten viestien postitusta varten MYYJÄLLÄ, mm. uutisista, kampanjoista, tilaisuuksista, alennuksista, kilpailuista, lottopeleistä tai voitoista, tai asiakkaan ostotottumusten valvomiseksi (maun selvittämiseksi), jos aikaisemmin ei ole saatu erillisitä ja yksiselitteistä suostumusta;
 • MYYJÄN lojaalisuus- (asiakas-)ohjelmiin osallistumiseksi;
 • Ostajan rekisteröimiseksi MYYJÄN kotisivulla;
 • MYYJÄN laillisten etujen suojelemiseksi ja toteuttamiseksi (laillisten ja sopimuksen mukaisten).
 • Tilastoihin ja liiketoiminnan analyysiin; kirjanpidon suunnitteluun; tehokkuuden mittaamiseksi; tietojen laadun varmistamiseksi; markkinatutkimusten ja yhteiskuntamielipiteen tutkimiseksi; raporttien valmistamiseksi; asiakkaiden kyselyjen pitämiseksi; tilaisuuksien puitteissa koskien riskien hallintaa.

Volyymi

Henkilötietojen luokat, joita käsittelemme:

Nro

Tietojen luokka

Esimerkit

1

Henkilöllisyystodistuksen tiedot

etunimi, sukunimi, syntymäaika

2

Henkilön yhteystiedot

Osoite, puh. nro, s-posti

3

yhteyshenkilön tiedot

Yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelinnumero

4

Asiakastiedot

asiakassopimuksen numero, asiakkaan rekisteröintipäivä, asema

5

Tiedot Omapalvelu

Käyttäjän numero, sivulla tehdyt toimet,

6

Asiakkaan analyyttiset tiedot

Kuuluvuus luokkaan, segmentti, ikäryhmä, ikäsegmentti (nuoriso, massa, ylempi), kieli, sukupuoli jne.

7

Kommunikaatiotiedot

Tulo-/lähtöyhteyden tapa, numero, päiväys, käsittelijä, sisältö, kanava, toimituksen tapa

8

Tavaran ostoa koskevat tiedot

Tavaran nimi, koodi, ostopäivä, rahtikirjan numero, tavaran noutotapa, hinta, maksutapa, tiedot kuitista

9

Tiedot vastalauseista/ilmoituksista

Vastalauseen/ilmoituksen numero, rekisteröintipäivä/päätös, tapa, kuvaus

10

Asiakkaiden kyselytiedot

Kyselyn nimi, lähetyspäivä, vastauksen antamisen päivä, kyselyn kysymykset ja vastaukset

11

Verkkosivustolla tehdyt toimenpiteet

Ip-osoite, toimen nimi, verkkosivun osa, päivä ja aika

12

Pääsy järjestelmiin

Asiakkaalle myönnetyt käyttäjätunnus ja salasana

13

Tiedot suostumuksista

Merkinnät asiakkaan suostumuksesta teemojen mukaan, suostumuksen päivä ja aika, lähde

14

Sijaintia koskevat tiedot

Terminaalin osoite, kytkentäpisteen osoite


Suoja ja luovutus

Rajavastuuyhtiö NL Continent Baltic ei myydä henkilötietojasi, eikä anna niitä vuokrattavaksi eikä tee mitään kauppoja niiden kanssa. Pois lukien alla mainittuja:

 • Jotka on säädetty oikeudellisissa asiakirjoissa. Jos ne kyselevät valtionlaitokset tai niiden valtuuttamat laitokset.
 • Rahoituskaupat, jotka liittyvät tavaran hankitaan sivustollamme, voidaan käsitellä maksupalvelujen toimittajilla. Jaamme tietoja transaktiosta maksupalvelujen toimittajamme kanssa vain maksujen tarvittavissa puitteissa, maksun palalutusta ja valitusten käsittelemiseksi.
 • Rajavastuuyhtiö NL Continent Balticin itsenäisille yrittäjille yhteyden edistämiseksi tuotteista, palveluista ja tilauksista;
 • tiedot muille palveluntarjoajille erityispalvelujen tarjoamiseksi tarvittaessa MYYJÄN tarjoamien palvelujen varmistamiseksi; sekä MYYJÄN laillisten ja sopimukseen liittyvien etujen käyttämiseksi ja suojelemiseksi, esimerkiksi: kolmansille osapuolille, joille MYYJÄ on sopimuksen nojalla uskonut suorittamaan tiettyjä toimintoja tai tarjoamaan palvelujen tarjoamiseksi tarvittavia palveluja, ja MYYJÄN toiminnan harjoittaminen tai tukeminen, mukaan lukien lakimiehet, kirjanpitäjät, viestintä- (yhteys-) palveluja tarjoavat henkilöt, posti- ja tietopalvelut;

MYYJÄ ei luovuta henkilötietoja muihin maihin.

Jos MYYJÄN on luovutettava asiakkaiden henkilötietoja muihin maihin, MYYJÄ varmistaa ensin, että tämän käsittelijän henkilötietojen säilytys- ja käsittelyolosuhteet täyttävät tiukat turvallisuusvaatimukset, mukaan lukien EU-U.S. Privacy Shield Framework и Swiss data protection law. Jos lähetämme henkilötietosi sellaisille henkilöille, ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin luottamuksellisuuden vastaavan suojan edistämiseksi Eu:n standardisäännöstön mukaisesti koskien henkilötietosuojaa. Lisätietojen saamiseksi vastaavista turvallisuustoimenpiteistä lue  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_lv

Rajavastuuyhtiö NL Continent Baltic   soveltaa asianmukaisia teknisiä ja järjestelyn turvatoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojata henkilötietoja tahattomalta, laittomalta tai luvattomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta, käytöltä, paljastamiselta tai käytöltä.

Mm. käyttäen seuraavia turvallisuustoimia:

 • Tietojen koodauksen niitä luovutettaessa (SSL-koodaus);;
 • firewall;
 • Ohjelmat suojasta ja hyökkäyksen selvittämisestä;
 • Muut suojatoimenpiteet ja niiden vastaavuutta tekniikan kehityksen mukaisesti.

Säilytysaika

MYYJÄ käsittelee asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen velvoitteiden täyttämiseksi asiakkaalle ja normatiivisten asiakirjojen noudattamiseksi: tili ja tiedot tietojen vaihdosta säilytetään enintään 3 (kolme) vuotta viimeisestä tilissä käynnistä tai viimeisestä ostoksesta (riippuen siitä, mikä päivämäärä tulee olemaan viimeinen); viestintätietoja säilytetään enintään 2 (kaksi) vuotta viestinnän valmistumispäivästä; vaikka joillakin osapuolilla on lakisääteinen velvollisuus tallentaa tietoja (esimerkiksi kirjanpitolain mukaisesti yrityksen laskut on säilytettävä viiden vuoden ajan jne.).

 

Henkilötietojen käsittely

Rajavastuuyhtiö NL Continent Baltic   käsittelee henkilötietojasi siinä laajuudessa, mikä on tarpeen sopimuksemme noudattamiseksi. Lisätietoja katso Tavoite-osasta.

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla henkilötietojen subjektina on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn suhteen.

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, asiakkaalla on oikeus saada tietoja siitä, käsitteleekö MYYJÄ hänen tietojaan, ja jos käsittelee, asiakas voi pyytää pääsyn henkilötietoihin, sekä pyytää täydelliset tiedot siitä, kuinka, missä ja miksi hänen henkilötietojansa säilytetään ja käytetään.
 • hänellä on oikeus tehdä oikaisut henkilötietoihin, asiakkaalla on oikeus korjata henkilötiedot, jos ne ovat puutteelliset tai virheelliset;
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, asiakkaalla on oikeus esittää vastalauseita henkilötietojen käsittelyn yhteydessä, jos niiden käyttö perustuu markkinointitarkoituksiin.
 • Peruuttaa suostumus, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn;
 • Oikeus olla unohdettu, asiakkaalla on oikeus kumota henkilötiedot, jos tämä on normatiivisten asiakirjojen vastaista.
 • Oikeus tehdä valitus - asiakkaalla on oikeus tehdä valitus MYYJÄN henkilötietojensa käsittelystä Valtion tietotarkastusyksikölle, jos asiakas katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely rikkoo lakien mukaisia asiakkaan oikeuksia.
 • Muita oikeuksia säännöstön mukaisesti.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, tehdä valituksen tai jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä lähettämällä pyyntösi viestinä verkkosivustolla olevan henkilökohtaisen palvelun kautta tai sähköpostitse: info@nlstar.com, jossa mainitaan viestin teemaksi Henkilötietojen käsittely.

Suostumuksen peruutus ei vaikuta henkilötietojen käsittelyyn, joka oli tehty silloin, kun Asiakkaan suostumus oli voimassa.

Kun suostumus peruutetaan, tietojen käsittely ei voida keskeyttää, joka tehdään muilla oikeudellisilla perusteilla.

LASTEN TIETOJEN KÄSITTELY

MYYJÄ ei tietoisesti kerää eikä käsittele tietoja alle 16-vuotiailta käyttäjiltä. Jos saamme tietää, että meillä on sellaisia henkilötietoja, ryhdymme heti kohtuullisiin toimenpiteisiin poistaaksesi nämä tiedot. 

COOKIE-TIEDOSTOT

Mitä tarkoitetaan evästeet-tiedostoilla

Cookie-tiedostot ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka www-sivusto säilyttää tietokoneessasi tai mobiilisovelluksessa, kun avaat www-sivuston. Tämän avulla sivusto muistaa nimesi ja asetukset (esimerkiksi kieli, tekstikoko ja muut näyttöasetukset), joita käytät tämän sivuston tarkastamiseen, joten sinun ei tarvitsisi tehdä sitä joka kerta uudestaan.

Kuinka MYYJÄ käyttää cookie-tiedostoja

Kaikki evästeet ovat täysin henkilökohtaisia, ja niitä käytetään vain kotisivun laadun parantamiseen tai tilastotietojen keräämiseen.

Käytämme evästeitä, jotta

- sivusto toimisi paremmin;

- sivuston toiminnot olisivat hyviä ottaen huomion asiakastottumuksia;

- saamme tilastotietoja kävijöiden määrästä; kävijöiden määrästä, sivulla olevasta ajasta jne.

- jotta voisimme luoda mainosstrategian ja näyttää sinulle houkuttelevia mainoksia ja tarjouksia.

Cookie-tiedostojen valvonta

Evästeet tallennetaan tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi, ja sinulla on täydellinen valvonta käyttöön. Voit poistaa evästeiden siirron käytöstä tai rajoittaa evästeitä muuttamalla selaimesi asetuksia.

Voit poistaa kaikki henkilökohtaisen laitteen evästeet tai asettaa ne estämään evästeiden sijoittamisen laitteellesi.

Yksityiskohtaiset tiedot valvontamenettelyistä ovat esillä MYYJÄN verkkosivulla http://www.aboutcookies.org.

 • tai toimittamalla meille täydet evästeiden tunnukset, voit ottaa yhteyttä asiakastukipalveluumme poistaaksesi evästeet kirjoittamalla viestin verkkosivustolla olevan henkilökohtaisen palvelun kautta tai soittamalla hotline-numerolla:
 • Latvia + 37167859660
 • Liettua + 37052078530
 • Viro + 3728801103

os vierailet MYYJÄN verkkosivustolla ja evästeet poistettu käytöstä, et ehkä pysty hyödyntämään kaikkia verkkosivustomme ominaisuuksia.

VAHVISTUS

MYYJÄ vahvistaa, että asiakkaan toimittamat tiedot ja henkilötiedot MYYJÄN verkkosivulla tilauksen toteuttamisen tai tavaroiden oston yhteydessä käsitellään ja tallennetaan henkilötietojen suojaamista koskevien Euroopan unionin asetusten vaatimusten mukaisesti.

Kuinka voi ottaa meihin yhteyttä

Haluamme aina olla yhteydessä asiakkaisiimme (varsinkin jos luulet, että teimme jotakin väärin sinun suhteesi tai voisimme parantaa jotain).

Jos Sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tästä ilmoituksesta tai haluat, että emme käytä tietojasi tulevaisuudessa; tai haluat käyttää jotakin yllä mainituista oikeuksista tai sinulla on valituksia, ota meihin yhteyttä. 

Voit ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme luottamuksellisuusalalla kirjoittamalla heille info@nlstar.com

Kuvauksessa käytettyjen termien luettelo:

 • Henkilötiedot  ovat tietoja, joilla on suhtautumista tunnistettavaan tai tunnistettuun asiakkaaseen.
 • Henkilötietojen käsittely on henkilötietojen kanssa suoritetut toimet, mukaan lukien niiden kerääminen, rekisteröinti, syöttäminen, varastointi, järjestäminen, muuntaminen, käyttö, toimittaminen, siirtäminen ja paljastaminen, estäminen tai poistaminen.
 • OSTAJA/ASIAKAS on henkilö (rekisteröity), joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti käyttämällä tietojenkäsittelyjärjestelmässä olevia tietoja.
 • MYYJÄ on nlstar.com -verkkokauppa, joka on Sia NL Continent Balticin esittämä.
 • Ostajan suostumus on asiakkaan vapaa ja yksiselitteinen tahdonilmaisu (eli tietojen subjektin), jonka välityksellä asiakas antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn mainittuun tarkoitukseen.
 • Henkilötietojen haltija on yksityishenkilö tai oikeushenkilö, virasto tai muu yksikkö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää käsittelyn tarkoituksesta, keinoista ja tarjoaa myös pääsyn henkilötietoihin.
 • Valtuutettu henkilö on henkilö, joka järjestelmän ja henkilötietojen haltijan toimesta käsittelee henkilötietoja.