NAUDOJIMOSI INTERNETINE PARDUOTUVE WWW.NLSTAR.COM SĄLYGOS

Informacija apie internetinę parduotuvę www.nlstar.com

Naudojami terminai

Atsisakymo forma – nustatyto pavyzdžio forma, kurią užpildžius galima pasinaudoti teise atsisakyti prekės. Forma yra čia.

Pirkinių krepšelis (Mano krepšelis) − internetinėje parduotuvėje www.nlstar.com Pirkėjo išsirinktos, tačiau neapmokėtos Prekės.

Pasiuntinys − Pardavėjo išrinktas bendradarbiavimo partneris, kuris Pardavėjo pavedimu pristato Pirkėjo apmokėtas Prekes.

KONFIDENCIALUMO ir slapukų naudojimo politika SIA „NL Continent Baltic“ – publikuota čia.

PVM − pridėtinės vertės mokestis, taikomas Prekių kainai tam tikru laikotarpiu; mokesčio dydis nustatytas Latvijos Respublikos teisės aktuose.

Registruotas pirkėjas − Pirkėjas, užpildęs ir išsiuntęs internetinėje parduotuvėje www.nlstar.com publikuotą registracijos formą.

Neregistruotas pirkėjas – anoniminis Pirkėjas, neužpildęs ir neišsiuntęs internetinėje parduotuvėje www.nlstar.com publikuotos registracijos formos.

 

Užsakymo įforminimas

Pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.nlstar.com turi teisę bet kuris asmuo – tiek Registruotas, tiek Neregistruotas pirkėjas (fizinis arba juridinis asmuo).

Prekes internetinėje parduotuvėje www.nlstar.com galima pirkti jos darbo metu.

Užsakymo įforminimo internete tvarka:

 1. Išsirinkite Jus dominančią prekę, susipažinkite su jos aprašymu ir, jei ši prekė Jus tenkina, spauskite mygtuką „Pirkti“;
 2. Išsirinkta prekė patenka į „krepšelį“. Jums suteikiamos tokios galimybės: redaguoti kiekį, pašalinti iš „krepšelio“ klaidingai išsirinktą prekę.
 3. Norėdami grįžti prie prekių pasirinkimo tiesiog grįžkite į katalogą, Jūsų prekės „krepšelyje“ bus išsaugotos;
 4. Užsakyti Jūsų išsirinktą prekę. Spauskite „Įforminti užsakymą“;
 5. Jūs norite užsiregistruoti. Spauskite „Užsiregistruoti“. Užpildę registracijos formą (laukai, pažymėti *, yra privalomi), spauskite „Tęsti“ arba turite teisę pirkti prekę be registracijos, tuo atveju taip pat turėsite užpildyti registracijos formą;
 6. Išsirinkite mokėjimo būdą. Išsirinkę spauskite „Tęsti“;
 7. Jūsų užsakymo peržiūra ir patvirtinimas. Jūs matote bendrą Jūsų užsakymo informaciją: prekės pavadinimas, kiekis, kaina. Eilutėje „Apmokėti“ nurodyta galutinė Jūsų užsakymo kaina. Jūs turite tokias galimybes koreguoti užsakymą: pridėti prekę prie užsakymo – grįžti atgal į katalogą; pakeisti pristatymo adresą arba mokėjimo būdą, paspaudus atitinkamame laukelyje „Pakeisti“.
 8. Patikrinus užsakymą spauskite „Pereiti prie mokėjimo“.
 9. Atlikę mokėjimą Jūsų registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu gausite užsakymo patvirtinimą.
 10. Jei esate Registruotas vartotojas, norėdami įforminti užsakymą turite autorizuotis. Toliau laikykitės minėtų instrukcijų.


Bendrosios sąlygos

Šiose Vartotojo sąlygose aprašytos internetinės parduotuvės galimybės, kuriomis Jūs galite naudotis ją lankydami.

Lankydami internetinę parduotuvę www.nlstar.com arba ja naudodamiesi, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šiomis internetinės parduotuvės www.nlstar.com naudojimo sąlygomis (toliau tekste – Sąlygos) ir sutinkate su jomis.

Interpretuojant šias Sąlygas, Pardavėjas yra:

 

SIA „NL Continent Baltic“

Įm. kodas 40103781398

PVM kodas LV40103781398

Registruotas buveinės adresas: Kurzemes prospekts 3G, Ryga,

LV-1067

Faktinis adresas: Kurzemes prospekts 3G, Ryga, LV-1067

Bankas: AS „BlueOrange Bank“

SWIFT: CBBRLV22

Sąskaitos numeris: LV46 CBBR 1123 4796 0001 0

 

Pirkėjas – tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka prekes ir/arba paslaugas, pateiktas/teikiamas internetinėje parduotuvėje www.nlstar.com.

Neatskiriama ir esminė šių internetinės parduotuvės www.nlstar.com naudojimo Sąlygų dalis yra KONFIDENCIALUMO politika.

Rekomenduojame išsispausdinti arba parsisiųsti šių internetinės parduotuvės naudojimo Sąlygų kopiją ir saugoti jas, siekiant pasinaudoti jomis ateityje. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis Jūsų, kaip internetinės parduotuvės www.nlstar.com vartotojo, susitarimas su www.nlstar.com valdytoju SIA „NL Continent Baltic“.

Lankydami internetinę parduotuvę www.nlstar.com arba naudodami publikuotą informaciją apie prekę ir teikiamas paslaugas, Jūs asmeniškai arba Jūsų atstovaujamas asmuo, jei veikiate jo vardu, sutinkate su šiomis Sąlygomis.

Jei Jūs nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nelankyti ir nenaudoti interneto tinklalapio www.nlstar.com bei nesinaudoti jame siūlomomis paslaugomis ir pateikta informacija.

SIA „NL Continent Baltic“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti interneto tinklalapio www.nlstar.com turinį ir jo naudojimo sąlygas.

Patvirtindami šias naudojimo Sąlygas, Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis naudojimo Sąlygomis ir kitomis taikomomis sąlygomis (jei tokių yra), ir įsipareigojate laikytis šių naudojimo Sąlygų lankydami internetinę parduotuvę www.nlstar.com.

Šios bendrosios sąlygos galioja užsakymams, pateiktiems internetinėje parduotuvėje www.nlstar.com (toliau – INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ) latvių, anglų, lietuvių, estų, suomių kalbomis, asmeniui, pateikiančiam užsakymą (toliau – PIRKĖJAS), ir SIA „NL Continent Baltic“ (toliau – PARDAVĖJAS). Šios sutarties sąlygos galioja nuo 2019-10-16.

 

Nuotolinė sutartis

 1. Nuotolinė sutartis (2014-05-20 MK 255) – tai PIRKĖJO ir PARDAVĖJO susitarimas, remiantis pardavėjo pasiūlymu, pateiktu adresuotu arba neadresuotu, spausdintu arba tipiniu raštu, katalogu, telefonu, faksu, internetu, elektroniniu paštu ir kitomis ryšių bei informacijos perdavimo priemonėmis (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 1 straipsnio 3, 4, 5 punktai)
 2. Nuotolinė sutartis pripažįstama įsigaliojusia nedelsiant, Pirkėjui atlikus užsakymą: Pirkėjas gali užsisakyti prekes www.nlstar.com, išsirinkęs vieną iš tokių būdų: internete, užsiregistravus www.nlstar.com (įvedus savo vartotojo vardą ir slaptažodį); internete, nesiregistruojant www.nlstar.com; ir gavus elektroniniu paštu PARDAVĖJO patvirtinimą apie atliktą užsakymą. Užsakymas ir užsakymo patvirtinimas pripažįstamas gautu, kai jie prieinami abiem šalims, kurioms jie adresuoti.
 3. Pirkėjo teisės: Pirkėjas turi teisę šių Sąlygų nustatyta tvarka pirkti prekes/paslaugas www.nlstar.com.

Pirkėjas turi teisę šių Sąlygų nustatyta tvarka atsisakyti užsakymo, keisti ir grąžinti prekes.

Pirkėjas turi kitas teises, įtvirtintas šiose Sąlygose, Konfidencialios informacijos apsaugos sąlygose ir Latvijos Respublikos teisės aktuose.

 1. Pirkėjo pareigos: naudodamas www.nlstar.com Pirkėjas privalo vykdyti savo pareigas, laikytis šių Sąlygų, Informacijos konfidencialumo politikos, ir kitų Sąlygų, aiškiai nurodytų www.nlstar.com, ir nepažeisti Latvijos Respublikos teisės aktų.
 2. Pardavėjo teisės: Pardavėjas turi teisę, iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas, išsirinkęs šiose Sąlygose numatytą mokėjimo būdą, neatlieka mokėjimo/mokėjimo už prekes pavedimas atmetamas per 2 (dvi) darbo dienas. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, be atskiro Pirkėjo sutikimo, padalinti Pirkėjo išsirinktas pirkti prekes į atskirus užsakymus, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas, prieš patvirtindamas užsakymus, pageidauja krepšelyje esančias prekes įsigyti vienu bendru užsakymu. Tokio paskirstymo atveju konkrečiam užsakymui taikoma papildomų paslaugų kaina (pavyzdžiui, už pristatymą ir pan.) atitinkamai paskirstoma tarp atskirų užsakymų ir skaičiuojama kiekvienam atskiram užsakymui, todėl gali skirtis nuo konkrečios prekės aprašyme nurodytos paslaugų kainos. Pardavėjas turi kitas teises, įtvirtintas šiose Sąlygose ir Latvijos Respublikos teisės aktuose.
 3. Pardavėjo pareigos: Pardavėjas įsipareigoja vykdyti Pirkėjo užsakymus šiose Sąlygose nustatyta tvarka.

 

Internetinėje parduotuvėje pirktų prekių įsigijimo dokumentai

Užsakyta prekė pristatoma Pirkėjo nurodytu adresu arba į gavimo tašką, pirkimą patvirtinantis dokumentas yra mokesčio sąskaita faktūra, kuri įdedama į užsakymo dėžę, Pirkėjo prašymu įforminta popieriniu formatu, PARDAVĖJAS gali pakartotinai siųsti mokesčio sąskaitą faktūrą konkrečios prekės užsakyme nurodytu elektroniniu paštu.

Faktą, kad Pirkėjas gavo prekę, patvirtina:

Gaunant užsakytą prekę standartiniu pristatymu arba išsirinkus prekės gavimą išdavimo taškuose – parašas elektroniniame pasiuntinio/prekę išduodančio asmens terminale.

Gaunant užsakytą prekę paštomatuose — užsakymui gauti įvestas kodas.

Gavus užsakymo patvirtinimą vienu iš minėtų būdų, pretenzijos dėl nepristatyto užsakymo nepriimamos.

 

Prekių kainos, mokėjimo tvarka

Visos prekių kainos INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE nurodytos eurais, su teisės aktuose numatytu pridėtinės vertės mokesčiu. Prekės pristatymo PARDAVĖJUI sąnaudos neįtrauktos į prekės kainą.

Prekės Pirkėjui parduodamos Prekių pirkimo momentu galiojančiomis kainomis.

SIA „NL Continent Baltic“ turi teisę keisti Prekių kainas be išankstinio įspėjimo.

Mokėjimai gali būti atliekami tokiais būdais:

banko kortele

banko pavedimu

Daugiau informacijos ieškokite čia

Prekių pristatymas

Prekių pristatymas vykdomas Pirkėjo nurodytu adresu arba į artimiausią gavimo tašką (priklausomai nuo Pasiuntinio nustatytų sąlygų) Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Suomijos teritorijoje.

Prekių pristatymas vykdomas tik darbo dienomis.

Pristatymo sąlygos ir Pirkėjui taikomi mokesčiai aprašyti čia

 

Teisė atsisakyti prekių ir jų grąžinimo tvarka

Remiantis Latvijos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Pirkėjas turi teisę per 14 kalendorinių dienų nutraukti nuotolinę sutartį ir grąžinti įsigytą prekę.

Pirkėjas prisiima atsakomybę už prekės kokybę ir jos išsaugojimą, kol galioja prekės grąžinimo terminas.

Grąžinant prekę būtina pateikti pirkimą patvirtinantį dokumentą. Pirkėjas per 14 kalendorinių dienų gali grąžinti nuotolinės sutarties sąlygas atitinkančią prekę. Jei PIRKĖJAS pageidauja grąžinti prekę, neatitinkančią nuotolinės sutarties sąlygų, Pirkėjas privalo užpildyti atsisakymo formą ir pateikti visos komplektacijos grąžinamą prekę. Pasinaudojimo teise atsisakyti prekės sąlygos išsamiai aprašytos čia ir yra neatskiriama sudedamoji šių Sąlygų dalis.

Pirkėjas duoda sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir patvirtina, kad susipažino ir sutinka su Konfidencialumo politika, pristatymo sąlygomis, teise atsisakyti prekės ir ją grąžinti, mokėjimo sąlygomis ir interneto tinklalapio www.nlstar.com naudojimo sąlygomis.