Apmaksas nosacījumi

Pircējs var samaksāt par pasūtītajām precēm vienā no šiem veidiem.

Ar bankas karti

Tiek pieņemtas VISAMaster Card maksājumu sistēmas kartes.

VISA Electron kartes maksājumu veikšanai var tikt izmantotas tikai gadījumā, ja kartei ir CVV2 vai CVC2 kontroles numurs, tas sastāv no trim cipariem, kas uzdrukāti bankas kartes aizmugurē, paraksta joslas augšējā daļā.

Kā apmaksāt pasūtījumu ar bankas karti?

1. Pārbaudiet, vai bankas karte ir paredzēta maksājumu veikšanai internetā (šo informāciju jums var sniegt jūsu banka), un pārliecinieties, ka jūsu kartē ir pietiekami daudz līdzekļu, lai veiktu plānoto pasūtījumu.

2. Noformējot pasūtījumu tiešsaistē, izvēlieties maksājuma veidu “Apmaksa ar bankas karti” un ievadiet kartes īpašnieka datus.

3. Pasūtījuma apmaksas veikšanas brīdī (poga “Apmaksāt pasūtījumu”) sistēma pāradresēs jūs uz bankas serveri, kas pieprasīs norādīt jūsu bankas kartes parametrus (kartes numurs, kartes derīguma termiņš, kartes īpašnieka vārds latīņu burtiem). Jūsu dati (informācija, kartes, reģistrācijas dati utt.) tiek apkopoti un apstrādāti bankas apstrādes centrā. Fizisko personu dati, kas ir bankas rīcībā, ir konfidenciāli un nav pieejami trešajām personām; personas dati trešajām personām tiek izpausti tikai, lai nodrošinātu likumīgo saistību un bankas līgumsaistību izpildi ar mērķi sniegt pakalpojumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

Svarīgi! Bankas kartes dati jāievada un jāapstiprina 10 minūšu laikā. Pēc 10 minūtēm maksājums tiek slēgts, jo beidzas gaidīšanas periods.

4. Jūsu ievadītie dati tiek nodoti bankai, kas veic saņemtās informācijas apstrādi un noformē maksājuma veikšanas atļauju vai aizliegumu.

Viens no šiem iemesliem var būt pamats bankas aizliegumam:

  • kartē nav pietiekami daudz līdzekļu, lai samaksātu par pasūtījumu;
  • jūsu banka ir noteikusi aizliegumu veikt tiešsaistes maksājumus;
  • beidzies bankas kartes datu ievadīšanas gaidīšanas laiks (dati jāievada 10 minūšu laikā);
  • jūs neesat apstiprinājis/-usi maksājumu lapā ievadītos datus, ievadītajos datos ir kļūda utt.

Lai atrisinātu jautājumu atkarībā no atteikuma iemesla, iespējams:

  • atkārtoti mēģināt veikt maksājumu;
  • lūgt skaidrojumu savā bankā;
  • apmaksāt pasūtījumu ar citas bankas izdotu karti vai ar līdzekļiem no sava norēķinu konta.

5. Pēc pasūtījuma veikšanas mājaslapā tiek izveidots elektronisks pasūtījuma apstiprinājums, kuru kartes turētājs var izdrukāt. Apstiprinājumā tiek norādīts: pasūtījuma datums, pasūtītās preces apraksts, pasūtījuma summa, pasūtījuma valūta, paziņojums par to, ka pasūtījuma summa ir bloķēta kartes turētāja norēķinu kontā un tiks pārskaitīta uzņēmumam, pasūtījuma veids, preces piegādes un atgriešanas noteikumi un nosacījumi, klienta vārds un adrese, mājaslapas adrese un uzņēmuma reģistrētais nosaukums, kā arī ieteikums kartes turētājam saglabāt apstiprinājumu.

6. Ja naudas līdzekļi tika ieturēti no konta, bet pasūtījums netika noformēts, sazinieties ar uzņēmumu.

7. Ja jūsu pasūtījuma apstrādes laikā kāda no jūsu izvēlētajām pozīcijām uzņēmuma noliktavā ir beigusies, nodokļu rēķina summa būs mazāka par pasūtījuma summu. Tomēr naudas līdzekļi jūsu kartē būs bloķēti saskaņā ar jūsu pasūtījumu, bet faktiski tiks ieturēti saskaņā ar faktūrrēķinu. Naudas līdzekļu starpības atdošana kartē notiek automātiski. Atdošanas termiņš ir atkarīgs no jūsu bankas un parasti svārstās no 1 darba dienas līdz 2 nedēļām.

8. Naudas līdzekļu kustība, apmaksājot pasūtījumu ar bankas karti, tiek atspoguļota jūsu norēķinu kontā.

Bankas pārskaitījums

Avansa rēķinu Pārdevējam par nākotnes pasūtījumiem var pieprasīt tikai reģistrēts lietotājs, ja tam jebkādu objektīvu iemeslu dēļ nav iespēju/vēlēšanās veikt apmaksu ar bankas karti, avansa rēķina summa tiks ieskaitīta PIRCĒJA iekšējā kontā. PIRCĒJA iekšējais konts ir tā avanss PĀRDEVĒJAM, un PIRCĒJAM ir tiesības pieprasīt atdot naudas līdzekļus jebkurā laikā.

Noformējot pasūtījumu tiešsaistē, izvēlieties maksājuma veidu “Iekšējais konts”.

Svarīgi!
Pievērsiet uzmanību – par naudas pārskaitījumu var tikt piemērota bankas, kuras pakalpojumus izmantojāt, komisija.