Kompānijas struktūra

Starptautiska preču zīme, kurā darbojas tiešās pārdošanas uzņēmumi dažādās valstīs.

NL Baltija (SIA «NL Continent Baltic»)

Vadošā kompānija Baltijas valstīs

Loģistika

Produkcijas piegāde visās NL klātbūtnes teritorijās, sortimenta nodrošināšana NL mazumtirdzniecības veikalos.


Tīkla nodrošinājums

Juridiskiem un finansiāliem servisiem.


Informācijas atbalsts
Patērētājiem un menedžeriem, produkta lietošanas pieredzes sistematizācija.

Starptautiskais menedžeru tīkls —

Uzņēmēji, kuri attīsta savu biznesu partnersadarbībā ar kompāniju

Izplatīšana

Produkcijas tieša pārdošana klientam ar mērķi radīt noturīgu klientu tirgu.


Piesaistīšana
Jaunu partneru piesaistīšana, attīstot NL uzņēmējdarbības modeli, efektīvu biznesa vadības prasmju nodošana.