Atteikuma tiesību izmantošanas un preču atdošanas nosacījumi

1. Visām Precēm, kuras Patērētājs iegādājies interneta veikalā www.nlstar.com, ir noteikts derīguma termiņš.

2. Sliktas kvalitātes preces.

Kādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Preces kvalitāte nav atbilstoša?

Ja ir šādi pārkāpumi (bojājumi), Prece tiek uzskatīta par sliktas kvalitātes preci:

  • neatbilstoša kvalitāte: nepatīkama smaka (neraksturīga produktam), nevienmērīga krāsa, sausa/nevienmērīga konsistence, svešķermeņi;
  • neatbilstošs daudzums: produktu masa neatbilst uz iepakojuma norādītajai (daudzums ir mazāks par standarta iepakojuma pildījumu);
  • neatbilstošs iepakojums: iepakojuma saturs neatbilst norādītajam, mehāniski iepakojuma bojājumi (plaisas, atlūzas u.c. defekti), kas radušies ražošanas vai transportēšanas laikā;
  • pavadošās informācijas neatbilstība: Preci nav iespējams izmantot paredzētajiem mērķiem, jo par Preci tika sniegta nepilnīga informācija vai arī tā vispār netika sniegta.

 

3. Atteikuma tiesības.

Konstatējot neatbilstošas kvalitātes preci ar ražošanas brāķi, iespējams vērsties pie uzņēmuma visā Preces derīguma termiņa laikā.

3.1. Jums ir tiesības četrpadsmit (14) dienu laikā atteikties no līguma, nepaskaidrojot iemeslus.

3.2. Atteikuma tiesības beigsies 14 dienas no preču piegādes dienas.

3.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāinformē mūs par lēmumu atteikties no līguma, nosūtot paziņojumu pa pastu uz adresi Kurzemes prospekts 3G, Rīga, LV-1067, vai e-pastu info@nlstar.com.

3.4. Lai tiktu ievērots atteikšanās tiesību termiņš, jūsu paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu jānosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.


4.  Atteikuma sekas.

4.1. Ja pieņēmāt lēmumu atteikties no līguma, jums jāatdod mums saņemtā Prece ne vēlāk par 14 dienām no brīža, kad nosūtījāt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

4.2. Mēs atdosim visus no jums saņemtos maksājumus, izņemot summu, kas pārsniedz PĀRDEVĒJAM apmaksāto preču piegādes summu 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no līguma.

Tāpat jūs varat izmantot tiesības saņemt apmaiņā līdzvērtīgu produktu;

saņemt jebkādas citas preces par tādu pašu summu, rakstveidā informējot par to PĀRDEVĒJU.

4.3. Mums ir tiesības atlikt no jums saņemto maksājumu atdošanu līdz brīdim, kad tiek saņemtas atdotās Preces.

4.4. Izmaksas, kas radušās, atdodot Preci, netiek kompensētas.

 

5. Preču pārbaude.

5.1. Izmantojot tiesības atdot Preces, jūs tās varat izmantot, cik nepieciešams, lai tās pārbaudītu, bet neveicot nekādas manipulācijas ar tām.

5.2. Jūs esat atbildīgs par Preču vērtības mazināšanos, ja Preces tiek izmantotas, ne tikai lai noskaidrotu to stāvokli, īpašības un funkcionālās īpatnības, bet arī tiek izmantotas ļaunprātīgi.

5.3. Atteikuma tiesību izmantošanas laikā jūs atbildat par Preču kvalitāti un drošību.

 

6. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 255 no 20.05.2014. 22. punktu "Noteikumi par distances līgumu" Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

- Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

- Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta;

- Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

- Patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

- Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

Prece ir mehāniski un/vai ārēji bojāta, mazinot tās vērtību.

Interneta vietnē SIA “NL Continent Baltic” www.nlstar.com pieejamas veidlapas, lai izmantotu tiesības atteikties no preces. Lejupielādēt